คำขวัญวันเด็ก เพลงวันเด็ก และความเป็นมา


เนื่องในโอกาสวันเด็กใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้เลยหยิบยกสาระเกี่ยวกับวันเด็กมาแบ่งปัน
ทั้งคำขวัญวันเด็ก เพลงวันเด็ก และประวัติความเป็นมาต่างๆ

เพลงวันเด็ก

เพลงประจำวันเด็ก เพลงหน้าที่เด็กกำเนิดเพลงเด็กดี

    คำขวัญวันเด็ก ย้อนหลัง

      ประวัติวันเด็ก

      วันเด็กแห่งชาติ