นิทานพื้นบ้าน


นิทานพื้นบ้าน

นิทาน-พื้นบ้าน-อีสาน

รวมนิทานพื้นบ้านอีสาน อันเป็นเรื่องราวทางจินตนาการ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นคติคำสอน เป็นต้น เช่น ผาแดงนางไอ่

อ่านทั้งหมด