หลวงไก่ – ชุด 3 รักหลาวรักเดียว (เต็มอัลบั้ม)


ศิลปิน: หลวงไก่ ชุด 3 รักหลาวรักเดียว (เต็มอัลบั้ม)

01. อย่าแหลงแผวแผว – หลวงไก่
02. ขอบคุณที่ยังรักกัน – หลวงไก่
03. รักหลาวรักเดียว – หลวงไก่
04. เด็กวิน เด็กแว้น – หลวงไก่
05. ฟ้าส่งเธอมา – หลวงไก่
06. ครั้งสุดท้าย – หลวงไก่
07. มอเตอร์ไซค์แมน – หลวงไก่
08. ขวัญใจคนยาก – หลวงไก่
09. สะหม้ออินเตอร์ – หลวงไก่
10. ขอที (อย่ามีปัญหา) – หลวงไก่