DJ-Mikaze


ดีเจมิก..อินเจแปน
ดีเจมิก..อินเจแปน
ประวัติส่วนตัว

ชื่ออิหลี : ส้มป่อย

ชื่อในรายการ : ดีเจมิก..อินเจแปน

บ้านเกิด : อุดร

แนวเพลงที่จัด : รายการ เปิดกรุเพลงเก่า…

คติประจำตัว : ชีวิตคือการค้นหา..ความหมายของการมีชีวิต

เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์ :

การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ