วีดีโอการติดตั้ง Sam Broadcaster 4 Encoder


วีดีโอการติดตั้ง Sam Broadcaster 4 Encoder
[http://www.youtube.com/watch?v=qEKt6KpMJlc]
วีดีโอแสดงการติดตั้งโปรแกรม Sam Broadcaster 4 Encoder เพื่อจัดรายการออนไลน์