Tag Archives: นักจัดรายการ

ดีเจ DJ ย่อมาจาก Disc jockey


ดีเจ (DJ ย่อมาจาก Disc jockey) หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง ในที่นี้มี 2 ความหมายคือ ดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจที่เปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือตามงานบันเทิงต่าง ๆ โดยในขณะทำหน้าที่ดีเจ อาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

Continue reading ดีเจ DJ ย่อมาจาก Disc jockey


ดีเจเป็นได้ยังไง และเทคนิคการจัดรายการวิทยุ

ดีเจเป็นได้ยังไง

เทคนิคการจัดรายการวิทยุ

ใน ฐานะผู้จัดรายการทุกคนควรพึงระวังไว้เสมอว่า ตนเองมีหน้าที่ถ่ายทอดบทที่เห็น หรือ ความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ไปถึงผู้ฟัง ผู้ชมด้วยน้ำเสียงของตัวเอง การได้ทราบก่อนว่างานที่ตนจะอ่านกระจายเสียงออกไปนั้นมีจุดประสงค์อะไร ย่อยจะเป็นผลดีต่อผู้ประกาศว่าเขาควรจะถ่ายทอดบทที่เห็นให้ไปถึงผู้ฟัง ผู้ชมได้อย่างไร

หน้าที่ของผู้จัดรายการที่เผยเเพร่นั้นแบ่งได้ 4 ประการ คือ

1. เพื่อการบอกกล่าว (to inform) คือ ความพยายามที่จะรายงาน ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ประสบให้ไปถึงผู้รับอย่างตรงไปตรงมา
Continue reading ดีเจเป็นได้ยังไง และเทคนิคการจัดรายการวิทยุ

ดีเจพลพระยาแล

ดีเจพลพระยาแล
ดีเจพลพระยาแล
ประวัติส่วนตัว

ชื่ออิหลี  :

ชื่อในรายการ  :  ดีเจพลพระยาแล

บ้านเกิด :  กรุงเทพ/ชัยภูมิ

แนวเพลงที่จัด : รายการดีเจคู่ขวัญ ร้องเพลงหน้าไมค์ คุยสายหน้าไมค์

คติประจำตัว :

เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์  : 080-712เก้า720

การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ

ดีเจเด็กน้อย

ดีเจเด็กน้อย
ดีเจเด็กน้อย
ประวัติส่วนตัว

ชื่ออิหลี  :

ชื่อในรายการ  :  ดีเจเด็กน้อย ขอโทษที่คิดถึง…เด็กดื้อ

บ้านเกิด : ชัยภูมิ / โตที่ลาดพ้าว

แนวเพลงที่จัด : เพลงธรรมะ เพลงลูกทุ่ง สตริง ตามคำขอ

คติประจำตัว :

เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์  : 08……

การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ

ดีเจปอ-นครพนม

ดีเจปอ นครพนม
ดีเจปอ นครพนม
ประวัติส่วนตัว

ชื่ออิหลี  :

ชื่อในรายการ  :  ดีเจปอ นครพนม

บ้านเกิด : นครพนม

แนวเพลงที่จัด : เพลงลูกทุ่งเก่า หมอลำย้อนยุค

คติประจำตัว :

เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์  : 08……

การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ