Tag Archives: พรปีใหม่

ดาวน์โหลดเพลงวันปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์


ดาวน์โหลดเพลงวันปีใหม่ พรปีใหม่

เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากอัลบั้ม เอช เอ็ม บลูส์ ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่

ฟังเพลง พรปีใหม่ ออนไลน์


เพลงพรปีใหม่ Music New Year

เพลงวันปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


ดาวน์โหลด เพลงพรปีใหม่