Tag Archives: ภาพงานแห่เทียน

วันเข้าพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา


วันเข้าพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา

จากที่เกิดวันเข้าพรรษา เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เหตุเพราะสมัยก่อนฝนตกชุก การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก อีกทั้งไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้าน ในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปตามเขตต่าง ๆ เพื่อประกาศพระศาสนา จนมีผู้ขออุปสมบทมากขึ้น จึงทำให้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปเผยแพร่พระศาสนากันมากขึ้น แม้ในฤดูฝนก็มิได้หยุดพัก การเดินทางก็ไม่สะดวก ทั้งยังเหยียบข้าวกล้าให้เกิดความเสียหาย ทำให้สัตว์เล็กน้อยตาย ประชาชนจึงพากันติเตียนว่า ” ไฉนเล่า พระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาล เหยียบข้าวกล้าและติณชาติให้ได้รับความเสียหาย ทำให้สัตว์เล็กน้อยตาย พวกเดียรถีย์และปริพพาชกเสียอีกยังพากันหยุดพักในฤดูฝน ถึงนกยังรู้จักทำรังที่กำบังฝนของตน”

วันเข้าพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา

Continue reading วันเข้าพรรษา-ประเพณีแห่เทียนพรรษา


ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา

ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา

ภาพงานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ
ภาพงานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ
 1. งานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2554 (ชุดที่2)
 2. งานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2554 (ชุดที่1)
 3. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๔ ที่โคราช
 4. งานบุญทอดเทียนโฮม ต.ดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด….
 5. ภาพต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีที่ชนะเลิศ ปี 2553
 6. ภาพแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2553 บางส่วน
 7. ภาพแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2553 ชุดที่ 2
 8. ดูภาพเทียนพรรษาก่อนวันเข้าขบวนแห่ครับจากหนุ่มน้อย
 9. บรรยากาศประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปี53 ช่วงกลางคืน
 10. กิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553
 11. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : ประเพณีแห่เทียนพรรษา