Tag Archives: รำวงลอยกระทง

เพลงลอยกระทง รำวงลอยกระทง

  • Mv เพลงลอยกระทง
  • ความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทง

  • ประเพณีวันลอยกระทง วันลอยกระทง เพลงวันลอยกระทง
  • ดาว์นโหลด เพลง รำวงลอยกระทง

  • เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง

เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง Loykatong lyrics
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ