Tag Archives: วิธีฟังวิทยุออนไลน์

วิธีฟังเพลงด้วยโปรแกรมวินโดว์มีเดีย Windows Media Player

แนะนำการรับฟังวิทยุออนไลน์ ด้วยโปรแกรมวินโดว์มีเดีย Windows Media Player

Windows Media Player

วิธีแก้ปัญหาในกรณีที่รับฟังผ่านเว็บเบราวเซอร์ไม่ได้..ก็ใช้วิธีเปิดจาก URL โดยตรงเลยครับให้คลิกที่เมนู File => Open URL ตามภาพ

จะได้หน้าจอดังนี้ให้คุณพิมพ์ URL ตามนี้ http://www.baanmaha.com/radio/mradio.asx หรือ Coppy จากนี้ไปเลย
นำไปวางลงในช่อง URL เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อเปิดฟังได้เลยครับ