Tag Archives: เพลงย้อนยุค

เพลงเก่าย้อนยุค ที่แฝงด้วยศิลปวัฒนธรรม

ถ้าหากพูดถึงเพลงเก่าย้อนยุค หรือเพลงที่โ่ด่งดังในอดีต เป็นที่นิยมของคุณลุง คุณป้า เช่น บทเพลงของสุนทราภรณ์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำเพลงเก่าย้อนยุค มาทำดนตรี และขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ผลงานเพลงเก่าให้คงอยู่ต่อไป

คุณภาพจะเลือนหายไปไหม หากนำมาขับร้องใหม่ โดยที่ไม่ใช่ศิลปินเจ้าของงานเพลง เรื่องคุณภาพของเพลงในส่วนของเนื้อหา คำร้อง คงไม่จางหายไปแน่นอนเนื่องจาก เนื้อหาในบทเพลงสมัยเก่าผู้แต่งเนื้อร้องจะสะท้อนวิถีชีวิตในสมัยนั้น ซึ่งถือเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ

ตัวอย่างเพลงเก่าของชาวอีสาน ในผลงานเพลง “อีสานบ้านเฮา” ที่ขับร้องโดย อ.เทพพร เพชรอุบล ซึ่งภายในเนื้อหาของเพลงล้วนแล้วแต่อ้างอิง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน ซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน ในอีกแง่มุมหนึ่ง

การนำเพลงย้อนยุค เพลงเก่าในอดีตมานำเสนอจึงเป็นการถ่ายทอด และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีกช่องทางหนึ่ง เพราะหากพวกเราไม่ช่วยกันนำเสนอให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับรู้ ไม่นานบทเพลงเก่าที่แฝงทั้งปรัชญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ก็จะเลือนหายไปแน่นอน

เพลงเก่าย้อนยุค ที่เพื่อนๆ ได้ร่วมกันเสาะหามาให้เราได้ฟังกัน

เข้าสู่สารบบเพลงเก่าทั้งหมด