Tag Archives: เรียนผญา

ฟังนิทานก้อม ฉบับผญาอีสาน


ผลงานโดย โดย จ.เขมจิตต์

 1. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 22 นิคมขอดผญา (จบ)
 2. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 21 เรื่อง 9 ลาบนกคุ่มปลอม
 3. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 20 สรุปนิทานจ่งหัวปลา
 4. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 19 เรื่อง 8 จ่งหัวปลา
 5. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 18 สรุปนิทานยาดซ้อน
 6. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 17 เรื่อง 7 ต้มไก่ฮ้อนๆยาดซ้อนพ่อเฒ่า
 7. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 16 สรุปนิทานช้างเหยียบ
 8. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 15 เรื่อง 6 ไปเก็บตองลองลำช้างเหยียบ
 9. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 14 เรื่องที่ 5 ตัดต้นไม้
 10. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 13 ฮีตใภ้คองเขย2
 11. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 12 สรุปนิทานหมาตด
 12. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 11 เรื่อง 4 แก้แค้นแพ้เล่นโบก
 13. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 10 เรื่อง 3 หมาได้
 14. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 9 เรื่อง 2 หมาตด
 15. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 8 สรุปนิทานมือหยา
 16. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 7 สรุปนิทานหมาเว้า
 17. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 6 เรื่อง 1 มือหยาและหมาเว้า
 18. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 5 ฮีตใภ้คองเขย
 19. สารบัญนิทานก้อม ชุดหลวงพ่อกับเณรน้อย 10 ตอน
 20. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 4 ฮักศักดิ์ศรีแม่ญิง..แน่เด้อ
 21. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 3 ถิ่มแล้วไป่น้อ
 22. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 2 นำเข้าสู่เรื่อง
 23. พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอนที่ 1 บุรพภาคนมการ
 24. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง ขอดผญา
 25. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง นิทานก้อมฉบับผญา
 26. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อหายโต
 27. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อแก้แค้นแมงวัน
 28. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อสูนให้แมงวัน
 29. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อตีปลาดุก
 30. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อแบกกระทอเกลือ
 31. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อจกดากงัว
 32. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อกินขี้หมา
 33. นิทานก้อมฉบับผญา เรื่อง หลวงพ่อกินขี้ไก่ โดย จ.เขมจิตต์