Tag Archives: แสดงสดหมอลำซิ่ง

ดีเจต้นเสียว

ดีเจต้นเสียว เมืองดอกบัว
ดีเจต้นเสียว เมืองดอกบัว
ประวัติส่วนตัว

ชื่ออิหลี  :

ชื่อในรายการ  :  ดีเจต้นเสียง เมืองดอกบัว

บ้านเกิด : อุบลราชธานี

แนวเพลงที่จัด : หมอลำซิ่ง ดนตรีแสดงสด ดนตรีอีสาน

คติประจำตัว :

เบอร์โทรติดต่อ/ขอเพลงหน้าไมค์  : 08……

การจัดรายการปัจจุบัน : ผังรายการ