Tag Archives: คู่มือดีเจ

การ์ดเสียงสำหรับสถานีวิทยุออนไลน์ Sound cards for Radio Stations


Sound Card เดลต้า 44 สำหรับดีเจ นักจัดรายการ ที่จัดรายการผ่านคอมพิวเตอร์
ที่ให้คุณภาพสูงในการสตรีมมิ่ง ส่งสัญญาณไปยังผู้ฟัง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณ
inputting นำเข้าสัญญาณเสียงเพลงจากภายนอก ( เช่น ไมโครโฟน ซีดีเล่น ipod/mp3 เครื่องเล่นมินิดิสก์) ผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณ จะได้คุณภาพเสียงที่ดี
เพราะ soundcard ที่ติดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ บางรุ่นอาจจะๆไม่มีคุณสมบัติ
รองรับการทำงานในส่วนนี้
Delta 44 4-in/4-out Audio Card
Sound cards for Radio Stations


เทคนิคการตัดเสียงแทรกภายในเครื่องจาก Line In (ดีเจ)

สำหรับดีเจที่เปิดเพลง หรือจัดรายการ จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ ด้วยโปรแกรมแชท เช่น MSN หรือ Sky

อันดับแรกให้ท่าน คลิกเมาท์ขวาที่รูปลำโพง ที่ทากบาร์ด้านล่างตามภาพ

อ้างถึง:

ให้ท่านเลือกที่ เมนู Open Vulume Control จะได้หน้าจอปรับแต่งตามภาพ ด้านล่าง
หากท่านไม่ได้ใช้งาน Line In เช่น การดึงสัญญาณไมค์โครโฟน หรือสัญญาณเพลงจากมิกซ์
…ให้ท่านติดเครื่องหมายถูก เพื่อตัดสัญญาณเสียงจาก Line In ไม่ให้เสียงจากโปรแกรมอื่นๆ
แทรกเข้ามาที่โปรแกรม Encoder ที่เรากระจายเสียงมาที่บ้านมหา…

อ้างถึง:

มีเทคนิดการส่งสัญญาณเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเปิดเสียงดังๆ แต่ต้องการส่งออก
ไปยังผู้รับฟังให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจน ให้ท่านปรับเสียงในโปรแกรมวินแอม หรือแซม ไว้สูงๆ
แต่ให้มาลดสัญญาณเสียงที่เครื่อง ปรับแต่งตามภาพที่สอง

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

คู่มือการใช้งาน สำหรับโปรแกรม SAM Broadcaster
1. เปิดโปรแกรม SAM Broadcaster ขึ้นมา

2. ให้เลือกไปที่ Desktop B เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ
Continue reading คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster