Tag Archives: stop line in

เทคนิคการตัดเสียงแทรกภายในเครื่องจาก Line In (ดีเจ)

สำหรับดีเจที่เปิดเพลง หรือจัดรายการ จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ ด้วยโปรแกรมแชท เช่น MSN หรือ Sky

อันดับแรกให้ท่าน คลิกเมาท์ขวาที่รูปลำโพง ที่ทากบาร์ด้านล่างตามภาพ

อ้างถึง:

ให้ท่านเลือกที่ เมนู Open Vulume Control จะได้หน้าจอปรับแต่งตามภาพ ด้านล่าง
หากท่านไม่ได้ใช้งาน Line In เช่น การดึงสัญญาณไมค์โครโฟน หรือสัญญาณเพลงจากมิกซ์
…ให้ท่านติดเครื่องหมายถูก เพื่อตัดสัญญาณเสียงจาก Line In ไม่ให้เสียงจากโปรแกรมอื่นๆ
แทรกเข้ามาที่โปรแกรม Encoder ที่เรากระจายเสียงมาที่บ้านมหา…

อ้างถึง:

มีเทคนิดการส่งสัญญาณเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเปิดเสียงดังๆ แต่ต้องการส่งออก
ไปยังผู้รับฟังให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจน ให้ท่านปรับเสียงในโปรแกรมวินแอม หรือแซม ไว้สูงๆ
แต่ให้มาลดสัญญาณเสียงที่เครื่อง ปรับแต่งตามภาพที่สอง